Segmenty Strava Úhoničák

11.04.2021 23:19
  Kalo-usův mlyn po rozc-estí Mla- diny > křižo-vatka Bab-ina rokle MTB Chru-sten-ice to Lho-tka up Rozh-ledna
Lho-tka u Ber-ouna
Celé stou-pání zabi-tou roklí   Svár-ovská Lípa uphill Sva-rov - Pod-kozi climb Lesní 237 climb
David Čechovič 10:45 4:53 7:50 11:06 1:12 10:49   8:59 6:48 8:52
Martin Čechovič 10:05 4:38 6:40 11:07 1:11 10:43   9:04 6:52 8:37
Radim Mach 10:56 5:13 7:29 12:16 1:15     9:24 7:11 9:06
David Hejra   6:00           10:11 6:47 8:51
Michal Král 12:31 5:27 7:30 14:14 1:25 12:16   10:14   10:52
Jan
Beneš
12:08 5:31 7:27 13:12 2:17     9:32   10:00