Segmenty Strava Pražská 50

18.06.2020 17:13
  Stojka na puč- álku Truhl-ářka uphill Stojka na Budeč Singl-
trek za křtite-
lem
Juli- ána kopec Juliá
na (část-P50)
XC Hole - Trněný Ujezd Sprint lesem do Nebu-šic Nebu- šice šáre-cký potok down V šár eckém údolí - Zlat nice
David Čechovič 2:32 3:04 3:05 1:40 3:30 5:13 5:35 2:16 1:47 3:06
Martin Čechovič 2:51 3:03 3:13 1:39 3:19 5:05 6:02 2:26 2:04 3:08
Radim Mach 3:02 3:50 2:46 1:44 3:44 6:00 5:52 2:39 1:54 3:14
David Hejra 3:19 3:32 4:29 1:57 3:48 7:28 9:13 2:51 2:11 3:44
Michal Král 3:00 3:38 3:19 2:01 4:12 6:21 5:57 2:51 1:53 4:09
Jan
Beneš
3:05 3:40 3:58 2:02 4:29 6:22 6:32 2:24 1:56 3:43
Michal Kalina         4:01 6:00     1:58 3:09